Vaimse tervise abi peab muutuma kättesaadavaks

Terves kehas terve vaim! Ilus loosung, eks ole? Aga kas me märkame seda, kui terve keha sees on keegi oma murega üksi?

Sotsiaalministeeriumi andmete järgi kogeb iga neljas täiskasvanu aastas mõnda vaimse tervise probleemi ja ligikaudu viiendikul lastest ning noortest (sic!) esineb vaimse tervise häireid, mis vajavad spetsialisti abi. Pannes viimati mainitu perspektiivi, siis see tähendab, et ühes 24-pealises põhikooli klassis on umbes viis õpilast, kes vajaksid spetsialisti abi. Ühe lennu peale teeb see juba kümmekond noort, kes vajaksid täiendavat tähelepanu.

Las ma toon ühe näitaja juurde. Innove 2016. aasta uuringu kohaselt on Eestis hinnanguliselt puudu 400 logopeedi, 340 eripedagoogi, 315 koolipsühholoogi ja 183 sotsiaalpedagoogi. Need on need tugispetsialistid, kelle abil oleks mitmed vaimse tervise probleemid ennetatavad.

Kui me tahame, et noortele oleks tagatud mitmekülgselt tervislik (kooli)keskkond, peame enam panustama nende vaimse tervise toetamisse, et tagada neile õnnelikum tulevik. Peamine, et keegi ei jääks oma murega üksi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s