Kaasaegne liikumisõpetus igasse kooli

 

Jah, mina olin koolis see õpilane, kellele meeldis hirmasti võistelda. Ennekõike spordis, sest ma olin ju üks parimaid kergejõustiklasi koolis. Aga kõigile selline konkurents ei meeldinud, sest nad pidid tegema midagi, milles nad ei tundnud end kindlana. Mõnel tekkis tõrge konkreetsete spordialade suhtes, teistel sportimise kui terviku suhtes.

Liikuma aga peab ning eriti hea, kui me ise tunneme selleks ka tungi. Mõõdukas sportimine ja enese liigutamine paneb aluse tugevale tervisele ning aitab kaasa parema enesehinnangu kujunemisele. Seega on oluline, et kool motiveeriks noori liikuma.

Kehalise kasvatuse tunnid ei peaks niivõrd andma meile konkreetseid teadmisi ühe või teise spordiala kohta kuivõrd motiveerima meid elama tervislikku elu, mille üks osa on mõõdukas sportimine ning teine tervislik toitumine. Viljandi Gümnaasiumis, kus ma neli aastat töötasin, seda ka tehti. Esikohal peab olema see, et noored mõistaksid, miks on vajalik ennast regulaarselt liigutada ning teaksid, kuidas seda teha tervist ohustamata.

Jah, paljud koolid on juba võtnud ette teekonna kehalise kasvatuse kaasajastamiseks, kuid oluline on panustada ka sellesse, et koolipäev tervikuna soodustaks aktiivset elustiili. Siinkohal on tänuväärne liikuma kutsuva kooli programm, millega saate lähemalt tutvuda siin.

Seisame koos selle eest, et noored armastaksid sportimist. Teeme nii, et noored elaksid tervislikult.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s