Vaidlen vastu

(Lugu ilmus 20. märtsi “Sakalas”)

EILSES SAKALAS ilmunud ülevaade, milles oli kokku võetud Viljandi võimukoalitsiooni tegevus, sisaldas tõeterasid. Võimul olemise ajal on ette tulnud takistusi, mis pole lubanud liikuda võib-olla nõnda kiires tempos, kui 2013. aasta oktoobris loodeti. Samas nõustun ma seisukohaga, et igas valdkonnas on olnud edasiminekuid.
Esimest võimuloleku aastat ilmestab kahtlemata asjaolu, et Euroopa Liidu tõukefondide raha oli kinni ning polnud selge, mille tarvis ja kui palju toetust jagatakse. Seetõttu jäid suuremad projektid tegemata. Küll aga on nüüdseks jõudsalt edasi mindud piirkondade konkurentsivõime parandamise meetmega ja avanemas on mitu teist rahastamisallikat, mille toel saame edukalt arendada Viljandit tervikuna.

LAIAS LAASTUS ON Sakala käsitlenud teemat adekvaatselt, kuid ühe punkti puhul jäin ma kukalt kratsima. Nimelt oli toimetuse ülevaates kirjas: «Linn on jätkanud noorte omaalgatusprojektide toetamist, kuid kokkuvõttes ei ole selles vallas suurt läbimurret olnud.» Selle punktiga ei saa ma nõustuda.
Kui mõelda, kust Viljandi noortevolikogu ellukutsutud algatus alustas ja milleni see on Viljandi viinud, peaks iga noortega tegelev inimene mõistma, missugune mõju on noorte omaalgatuste rahalisel toetamisel viimastel aastatel olnud. Nimetan mõningaid ettevõtmisi: tänavakultuurifestival «Bash», teadusteater «Teeme keemiat», noortebändide konkurss BÄM. Need kolm ettevõtmist on linna noorte seas äärmiselt populaarsed ja tähelepanuväärsed.
«Bash» ja «Teeme keemiat» said tekkida just tänu noorte omaalgatuste toetamise projektile ning tänaseks on need Viljandile juurde toonud nii tuntust kui uusi külalisi. Projektist «Teeme keemiat» on välja kasvanud valikaine Viljandi gümnaasiumis ning peaaegu 20-liikmeline meeskond püüab püstitada Guinnessi rekordit, seejuures on  rekordiüritusele õla alla pannud ka linn.
BÄM sai samuti oma tegevust laiendada tänu noortevolikogu toetusele. Lisades siia juurde hulga huviringe, keda noortevolikogu on toetanud, võime täie kindlusega öelda, et mõju on olnud tugev.

KUI KÜSIDA, kas on toimunud mõni silmapaistev läbimurre, siis selleks võib pidada asjaolu, et iga konkursiga on rahataotlejaid juurde tulnud, eriti selle võimuliidu ajal. Kui esimesel paaril aastal oli neid vooru kohta kuus kuni kaheksa, siis viimastes voorudes on neid olnud märksa rohkem. Tänavune esimene voor lõpeb aprilli algul ning kui võtta arvesse senist huviliste hulka ja tagasisidet eelmiste voorude kohta, võime uskuda, et uues voorus peab komisjon läbi töötama vähemalt 15 projekti.
Mida see näitab? Linn on suutnud noortele lähemale astuda ja edukalt edasi anda sõnumi, et ta on nende poolel.

NOORTE OMAALGATUSTE toetamise mõju ei pruugi meile kõigile iga päev silma jääda, ent kui me vaatame noorte Viljandis korraldatavaid üritusi, siis näeme, et üha suuremat hulka reklaame kaunistab noortevolikogu logo, mis viitab sealt rahalise toetuse saamisele.
Leian, et noortevolikogu ellukutsutud noorte omaalgatuste toetamise projekt on mõjutanud märkimisväärselt ühiskonnaaktivistide pealekasvamist Viljandis ning me peame samas suunas edasi minema. Praeguse esimehe Kris Sülla eestvedamisel on noortevolikogu kujunenud linnavolikogule võrdväärseks partneriks. Seega on läbimurre olnud ja sugugi mitte väike.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s